Myšlienka na týždeň:

"Pre nás svätosť spočíva v tom, že sme stále veselí." (sv. Dominik Sávio)

4. turnus prímestského tábora

Pre velký záujem o tábory otvárame dodatočne ďalší turnus prímestského tábora, ktorý sa bude konať v auguste 19.-23.8.2019. Prihlasovanie je spustené  tu na stránke v ľavej sekcii. 

Pre zachovanie rovnakých podmienok prihlasovania sa na tábor môžu prihlásiť najprv tie deti, ktoré ešte nie sú prihlásené na žiaden z našich turnusov v tomto roku. Po 15. 6. 2019 sa budú môcť prihlásiť aj tie deti, ktoré sú už prihlásené na niektorý z predchádzajúcich turnusov.