Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

1. prímestský tábor 2018 - Dobrý skutok

Druhý prázdninový týždeň v dňoch 9. - 13.7 sa v Domke konal prvý prímestský tábor v tomto roku, ktorý niesol názov << Dobrý skutok >> Celý týždeň bol zameraný na robenie dobrých skutkov, ktoré sú v dnešnom svete veľmi potrebné. Mottom tohto prímestského tábora bol citát zo Sv. písma //Budem ako strom, ktorý prináša dobré ovocie // Chceli sme v deťoch vzbudiť túžbu po konaní dobrých skutkov a odovzdať im radosť, lásku a venovať im náš čas.

Každé ráno sme začínali modlitbou, po ktorej pokračovala ranná rozcvička a scénka na danú tému. V pondelok bola témou OCHOTA. Po úvodnom ceremoniáli sme sa navzájom pozoznamovali a zhotovili sme si táborovú poštu. Po chutnom obede sme si dali oddych pri rozprávke a poobede sme pre deti pripravili rôzne loptové a lanové hry vonku. V utorok bola témou LÁSKAVOSŤ. Po scénke sme sa vybrali do mesta na mestskú hru, ktorej vyvrcholením bolo nájdenie pokladu. Poobede sme navštívili senických hasičov, ktorí boli veľmi milí. Poukazovali nám hasičské autá a deti si mohli zastriekať s vodou. V stredu bola témou OBETAVOSŤ. Po scénke sme išli na plaváreň a poobede sme pre deti pripravili prekážkový beh, ktorý bol veľmi zábavný a deti sa snažili zo všetkých síl, čo najlepšie ho prejsť. V stredu sme mali v programe aj svätú omšu, ktorej sme sa zúčastnili v celkom hojnom počte a bol to jeden z najkrajších zážitkov tábora. Vo štvrtok bola témou SPOLUPRÁCA. Štvrtok sme mali nádherný deň, pretože sme sa vybrali na výlet do Zlatníckej doliny pri Skalici. Deti vyskúšali Tarzaniu, kde lozili po lanách a rôznych prekážkach. A poobede sme sa vybrali na lúku, kde sme si zatancovali naše Domka tance, hrali hry a futbal. Na ceste späť sme sa zastavili pri Rotunde sv. Juraja a na Kalvárii. Do domky sme prišli unavení, ale šťastní a vďační, že sme mohli zažiť taký super deň spolu. V piatok bola témou DÔVERA. Po scénke sme sa vybrali do mestského parku, kde sme v spolupráci s CVČ pripravili zábavný program pre deti, kde nechýbali bublinky, motokáry, skákací hrad, vodné súťaže, maľovanie na tvár, modelovanie balónikov a Domka tance. Po obede sme pripravili záverečný ceremoniál, vyhodnotili sme súťaže, rozdali krásne ceny a pre každého bol pripravený darček, ktorému sa všetci potešili. V závere sme sa rozdelili na chlapcov a dievčatá. Chlapci si zahrali futbal a dievčatá mali tvorivé dielničky spojené s kaderníckym a kozmetickým salónom. V prímestskom tábore Dobrý skutok nechýbal ani spoločný táborový tanec a spoločná hymna //Budem ako strom//. Celý týždeň bol veľmi požehnaný, sme šťastní aj vďační Bohu za vydarené počasie aj za to, že všetko dopadlo nad naše očakávania a deťom sa veľmi páčilo. Odchádzali spokojné a povzbudené konať dobré skutky každý deň a v každom čase. Vďaka našim animátorom za ich čas, ktorý venovali deťom aj za ich lásku.