Myšlienka na týždeň:

"Jediná cesta k mieru je odpustenie." (sv. Ján Pavol II.)

2. prímestský tábor 2019 - KRÚDOVCI

Po roku sme sa znova stretli na 2. veľkom táborovom turnuse, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. - 19.7. na 1. základnej škole v Senici. Animátori vytvorili zábavný námet podľa rozprávky Krúdovci. V pondelok sme začali klasicky zoznamovaním, modlitbou, oboznámením s krúdovskými pravidlami a zároveň s vtipnou scénkou s Krúdovcami. Deti sa potom rozdelili do kmeňov, v ktorých súťažili celý týždeň. Predstavili sme si celotáborovú hru "Do jaskyne" a nesmela chýbať ani veľká hra s názvom Krúdovanie. V utorok sme sa naučili Krúdovský tanec a zahrali celodennú hru s názvom anjelici, kde deti počas dňa mali urobiť niekomu dobrý skutok. Doobeda k nám prišli hráči frisbee z tímu Kus Plastu, ktorí učili deti hrať Ultimate. Deti si to úžasne užili. V stredu sme išli na výlet do Šaštína. Spolu s Krúdovcami sme sa vydali na cestu za Svetlom. Najskôr nás čakala dobrodružná cesta lesom, ktorá nás priviedla až k Šaštínskej Bazilike. Na sv. omši sme zistili, že pravým svetlom v našich životoch je Ježiš Kristus. Vo štvrtok po modlitbe nasledovala hra lov na bizóny a nechýbala ani plaváreň. V piatok sme si ako rozcvičku zahrali nahánačku po štyroch, potom ovocníčka a nasledoval obed, po obede sme mali tvorivé dielne a záverečnou opekačkou sme sa rozlúčili s deťmi. Veríme, že sa deťom tábor páčil a budú naň s radosťou spomínať. A my sa už teraz tešíme na ďalší rok.