Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

2.prímestský tábor- Kráľovstvo lesných strážcov - leto 2016

V dňoch 11.-15. júla sa v Domke uskutočnil 2. turnus prímestských táborov s názvom Po stopách lesných strážcov. Celý tábor sa niesol v duchu animovanej rozprávky Kráľovstvo lesných strážcov.

Deti každý deň odhaľovali spolu s hlavnými hrdinami rozprávky skryté zákutia lesa, starali sa o púčik kvetu alebo museli vo vzájomnej spolupráci plniť rôzneho úlohy na dosiahnutie sladkého cieľa. Chceli by sme poďakovať Ferimu Šteffekovi (členovi dobrovoľnej jednotky civilnej ochrany okresov Senica a Skalica, vedúcemu krúžku "mladých záchranárov I. ZŠ"), vďaka ktorému sme sa naučili ako reagovať v nebezpečných situáciách, deti sa na chvíľu stali záchranármi a mohli si vyskúšať hasiť požiar.
Všetci sme sa skvelo zabavili, vytvorili nové kamarátstvá a odniesli si domov veľa pekných zážitkov a spomienok.