Myšlienka na týždeň:

"Pre konanie dobra treba trošku odvahy." (don Bosco)

3. Prímestský tábor 2019 prihlasovanie uzatvorené

  • Termín: 12.- 16. august 2019
  • Miesto: Domka Senica, Janka Kráľa 784, 90501 Senica
  • Prihlásiť sa môžu deti vo veku 6r.-12r.
  • Cena tábora je 38€ - treba uhradiť prevodom na číslo účtu: 0250437694/0900 alebo IBAN: SK60 0900 0000 0002 5043 7694 najneskôr do 21. júla 2019. Pre akceptáciu platby je nevyhnutné uviesť ako variabilný symbol číslo turnusu a do správy pre príjemcu meno a priezvisko dieťaťa.
  • V cene je zahrnutý obed, pitný režim, režijné náklady a iné
  • Jedno dieťa je možné prihlásiť najviac na JEDEN turnus. Prihlasovanie bude ukončené 30.4.2019. Ak po tomto dátume ostanú voľné miesta bude možné sa dodatočne prihlásiť aj na viac turnusov.
  • Informácie: Stanislav Jánoš, 0904 615 840, mail: stenley95@gmail.com
  • Úspešné prihlásenie dieťaťa bude potvrdené spätným e-mailom.
  • Každý turnus prímestského tábora je pripravovaný iným tímom animátorov, čím je zabezpečený vždy iný originálny a nezabudnuteľný program.
  • Týmto prihlásením dávam dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia svoj výslovný informovaný súhlas občianskemu združeniu Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Senica, Komenského 958/16, 905 01 Senica, IČO: 360 872 03 so spracúvaním mojich osobných údajov/údajov môjho dieťaťa v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, pohlavie, e-mail a telefónne číslo za účelom prihlásenia sa na prímestský tábor na web stránke http://senica.domka.sk