Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

3.prímestský tábor 2016 - Rytierska akadémia - Leto 2016

Kráľ je zárukou poriadku, nádejou slabých a výstrahou mocných. Kráľ vždy chránil svojich poddaných ako koruna stromu hniezdiacich vtákov. Keď boli srdcia kráľov odvážne a čisté, boli veľké aj ich činy. A z tieňov pradávnych bojísk stúpala ich sláva k nebu, aby ako hviezda svietila na cestu tým, ktorí prichádzajú po nich.

Nie sme králi, ale občas sa stáva, že sa i naše srdcia rozbúchajú naliehavým tlkotom, keď treba brániť slabých, postaviť sa proti násiliu či presadiť spravod...livosť.
To sa v nás ozývajú srdcia dávnych kráľov.
Zlo v tomto svete naberá na sile... Preto je potreba stať sa hrdinom. My sme sa o to pokúsili a našli sme mnoho udatných rytierov a rytierok, ktorí sa stali skutočnými hrdinami. V dnešnej dobe je veľmi potrebné bojovať za dobro a snažiť sa zachrániť svet. Spolu s deťmi sme však museli na to podstúpiť dlhý a náročný výcvik. Museli sme sa naučiť bojovať vo svojom srdci, vo svojej mysli, pretože nie vždy to ide iba s mečom, a s lukom. Ako pravý rytieri sme sa naučili strieľať z luku, dokážeme držať a ovládať meč vo svojich rukách a nebojíme sa ani hádzať kopijou a jazdiť na koni. Podstúpili sme mnoho výprav a zábavných hier, ktoré preverili našu silu, odvahu, výdrž a inteligenciu. Okrem toho sme zažili mnoho požehnania a krásnych okamihov v rytierskej akadémii.