Myšlienka na týždeň:

"Pre konanie dobra treba trošku odvahy." (don Bosco)

4. Prímestský tábor 2019 Prihlasovanie uzatvorené

  • Termín: 19. - 23 august 2019
  • Miesto: Domka Senica, Janka Kráľa 784, 90501 Senica
  • Prihlásiť sa môžu deti vo veku 6r.-12r.
  • Cena tábora je 38€ - treba uhradiť prevodom na číslo účtu: 0250437694/0900 alebo IBAN: SK60 0900 0000 0002 5043 7694 najneskôr do 5. augusta 2019. Pre akceptáciu platby je nevyhnutné uviesť ako variabilný symbol číslo turnusu a do správy pre príjemcu meno a priezvisko dieťaťa.
  • V cene je zahrnutý obed, pitný režim, režijné náklady a iné
  • Pre zachovanie rovnakých podmienok prihlasovania sa na tábor môžu prihlásiť najprv tie deti, ktoté ešte nie sú prihlásené na žiaden z našich turnusov v tomto roku. Po 15. 6. 2019 sa budú môcť prihlásiť aj tie deti, ktoré sú už prihlásené na niektorý z predchádzajúcich turnusov.
  • Informácie: Zina Cintulová, 0910 123 359 , mail: domka4turnus@gmail.com
  • Úspešné prihlásenie dieťaťa bude potvrdené spätným e-mailom.
  • Každý turnus prímestského tábora je pripravovaný iným tímom animátorov, čím je zabezpečený vždy iný originálny a nezabudnuteľný program.
  • Týmto prihlásením dávam dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia svoj výslovný informovaný súhlas občianskemu združeniu Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Senica, Komenského 958/16, 905 01 Senica, IČO: 360 872 03 so spracúvaním mojich osobných údajov/údajov môjho dieťaťa v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, pohlavie, e-mail a telefónne číslo za účelom prihlásenia sa na prímestský tábor na web stránke http://senica.domka.sk