Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

4.prímestský tábor - Rytieri - Leto 2016

V Dňoch od 8. do 12. augusta sa konal v Domke v poradí už 4. prímestský tábor. 

Celý týždeň deti prechádzali rytierskym výcvikom ktorý pozostával z rôznych úloh a preveril schopnosti detí.Napríklad Plavecký výcvik rytiera prebiehal na kúpalisku v Skalických horách kde sa deti skvele vyšantili a poobede sme spolu s Nemom a jeho oteckom hľadali stratenú Dory ktorá trpela stratou krátkodobej pamätáže :) V stredu sme sa naučili správne stolovať a pripravili sme si štíty ktorých pe...vnosť si chlapci vyskúšali v súbojoch. Naučili sme sa obliekať si zbroj a už vieme aké to majú rytieri náročné keď musia vláčiť ťažké brnenie.Vo štvrtok sme spoločne navštívili Inštitút milosrdných sestier Svätého kríža na Cerovej kde sme sa niečo dozvedeli o svätom Františkovi a svätej Kláre. Sme Bohu vďační za to že sme si mohli dokonca aj uctiť relikviu tohto svätca. Po krásnej svätej omši nám sestra Erika ukázala miestny kostolík a spokojný sme sa vracali do Senice pretože poobede nás očakával Feri Šteffek. Dozvedeli sme sa napríklad aj to čo si vziať v prípade katastrofy so sebou do úkrytu. Striekali sme, zachraňovali sa topiaci a liezli sme tunelom. Najviac sa však deťom páčilo zachraňovanie macka z "horiacej" Domky :) V piatok, deň D, sa malo rozhodnúť o tom či sa staneme rytiermi. Tento deň nás čakali rôzne hry na ihrisku pri 2. ZŠ ktoré skúšali našu presnosť, silu či rýchlosť a odvahu. Zvládli sme to všetci a boli sme slávnostne pasovaní za rytierov. Sľúbili sme ochranu slabým a bezbranným a vernosť dobru a pravde. Dostali sme sa až nakoniec, odchádzame iný, zmenení na cestu životom držiac sa pevných a šľachetných rytierskych zásad.