Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

5. prímestský tábor - Olympijské hry Rio 2016 - Leto 2016

V dňoch 15. -19.8. sa konal v Domke 5. prímestský tábor Olympijské hry RIO 2016. Heslom olympijských hier bolo: "S Ježišom dokážem viac" 

V pondelok sme slávnostne otvorili hry zapálením olympijského ohňa a predstavili sme tanec Rio. Deti sme rozdelili do štátov (Slovensko, Brazília, USA a Japonsko), za ktoré celý týždeň bojovali v jednotlivých olympijských disciplínach - skok z miesta, skákanie cez švihadlo, prekážkový beh, hod tenisovou loptičkou, šprint. Ďalšie dni sme navštívili kúpalisko, deti si zaskákali na skácacom hrade a zajazdili na motokárach. Vo štvrtok sme deti zobrali na výlet do Trnavy do lanového centra, kde sme strávili pekný deň. Ďakujeme všetkým ľuďom, krorí nam akokoľvek pomohli a venovali svoj čas ďeťom. Deti celý týždeň odhodlane, odvážne a vytrvalo bojovali v disciplínach a nakoniec ich čakali medaily a krásny darček - tričko s heslom olympijských hier. V piatok sme olympijské hry zakončili zhasnutím olympijského ohňa. Bol to týždeň plný hier, zábavy, úsmevov a prekvapení. Veľká vďaka patrí animátorom, ktorí venovali svoj čas a dali do toho svoje srdce. Tešíme sa o rok.