Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

O nás

DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou.

S počtom viac ako 8 500 členov, predovšetkým detí a mladých vo veku od 6 do 30 rokov, v 32 strediskách po celom Slovensku, je druhou najväčšou mládežníckou dobrovoľníckou organizáciou na Slovensku.

 

Domka je otvorená pre každého, tešíme sa na Teba. PRÍĎ A UVIDÍŠ!!

 

Naše stredisko funguje už od roku 1998 a v súčasnosti má viac ako 130 členov. Animátori, ktorí pripravujú podujatia pre deti, sú nadšení a zapálení dobrovoľníci.

DOMKA žije “s” dobrovoľníkmi a “pre” nich - mladých ľudí, ktorí denne obetujú svoj voľný čas, schopnosti, talenty i úsilie pre dobro detí a mladých bez nároku na odmenu. Je otvorená všetkým bez ohľadu na vzdelanie, vierovyznanie, pôvod, kultúru či národnosť.

 

 

Štruktúra strediska

Predseda: Veronika Sedláková               (veronikasedlakova@gmail.com)

 

Podpredseda: Michaela Fordinálová      (michaela.cernekovax@gmail.com)

 

Stredisková rada: Lukáš Fordinál, Michaela Fordinálová, Mária Jánošová, Michal Slezák, Stanislav Jánoš, Barbora Kurinová, Miriam Slobodová, Patrícia Čederlová, Richard Čederle, Dominika Harnošová, Ferdinand Surový, Alžbeta Fábiková