Myšlienka na týždeň:

"Každý deň je príležitosťou pre priateľstvo s Bohom." (neznámy)

Fest Cool piknik v parku a Rozprávkový deň v Čáčove

Víkend bol krásny a my sme boli opäť v akcii! Pre deti sme zabezpečovali program na dvoch podujatiach súčasne. V senickom parku na Fest Cool pikniku a v Čáčove na Rozprávkovom dni.