Myšlienka na týždeň:

"Jediná cesta k mieru je odpustenie." (sv. Ján Pavol II.)

Talkshow - budovanie zdravých vzťahov

V piatok 19.10. sa v Domke uskutočnila  TALKSHOW. Privítali sme vzácneho hosťa a odborníka na vzťahy, Vladimíra Prokopa, ktorý sa už 24 rokov venuje príprave snúbencov na manželstvo. 

Okrem toho, učí náboženstvo na senických stredných školách. Témou piatočnej talkshow bola otázka „Ako budovať zdravé a čisté vzťahy?“. Pán Prokop nás do témy uviedol jednoduchou schémou, ktorá predstavovala schody. Prvý stupeň – telo, druhý stupeň – rozumová duša a tretí stupeň – duch. Nezáleží na tom či je niekto vo vzťahu alebo nie. Podstatné je, budovať každý vzťah v duchovnej rovine. Samozrejme, dopracovať sa k duchovnému rozmeru nie je ľahké, ale s Bohom a každodennou modlitbou je všetko možné. Zaujímavosťou boli tiež konkrétne príklady a situácie z jednotlivých poučení snúbencov, ktoré on sám zažil a zažíva. Zaznela tiež otázka funkcie roly muža a roly ženy. V konečnom dôsledku sme spolu zisťovali, čo je to vlastne láska. Láska nie je, že JA chcem byť šťastný/šťastná, ale v prvom rade chcem, aby bol ten druhý šťastný/šťastná a urobím pre to všetko, čo je v mojich silách. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ak Boh dá, čoskoro sa vidíme pri ďalšej talkshow.