Myšlienka na týždeň:

"Každý deň je príležitosťou pre priateľstvo s Bohom." (neznámy)