Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Animátorský teambuilding v Šintave

15.-16.marca sa v Šintave konalo Animátorské stretko pre našich drahých animátorov spojené s pôstnou duchovnou obnovou. Okolo 25 mladých prijalo pozvanie, zobrali spacák, karimatku, volebný lístok a hlavne otvorené srdce a vyrazili zažiť požehnaný čas s Bohom a so spoločenstvom. pokračovanie v článku

 

V piatok nás navštívil a duchovnou obnovou sprevádzal salezián Janko Holubčík, ktorý nás povzbudil v tom, aby sme sa nikdy nevzdávali a motivoval nás k tomu, aby sme aj napriek naším slabostiam a strachu konali a nadchli sa pre to, čo nám do srdca vložil Boh, lebo Bohu nič nie je nemožné. Duchovná obnova pokračovala hodinovým tichom a rozjímaním aj so sv. spoveďou, krížovou cestou, svätou omšou, adoráciou a nakoniec sme to zakončili chutným agapé.
V sobotu po rannej modlitbe a raňajkách k nám zavítali úžasní školitelia Evka a Peter, ktorí nám odovzdali cenné rady a informácie o animátorstve, o tom ako a k čomu máme viesť deti a mladých na stretkách. Predstavili nám všetky etapy „ciest zrenia“ , ktoré sú kľúčové pre správne pochopenie detí v rôznych etapách ich života. Obaja nás svojou prítomnosťou a prístupom k životu veľmi inšpirovali a obohatili, povzbudili nás k službe k druhým a k prijatiu samých seba. Nech Boh odmení svojimi milosťami všetkých, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave tejto obnovy a animátorského stretka.