Myšlienka na týždeň:

"Jediná cesta k mieru je odpustenie." (sv. Ján Pavol II.)

Deň matiek 2019

V nedeľu 12. mája si mladí pripravili pre svoje mamičky kultúrny program pri príležitosti dňa matiek. Popoludnie plné hudobných, tanečných a zábavných vystúpení potešilo a pobavilo každého, kto si včera našiel cestu do ZUŠ-ky. My sme veľmi radi, že sme sa o tom mohli pričiniť. Ďakujeme vám, mamy, za všetko! 

Sem píšte obsah článku