Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

3. prímestský tábor UNIBALL

V pondelok 17.7.2017 sme odštartovali ďalší, v poradí už tretí turnus prímestských taborov v Domke. 

Animátori si na začiatok pripravili pre deti patričné privítanie. Úvodný ceremoniál sa začal ako inak za sprievodu mohutných fanfár. Pokračoval táborovým tancom ,,This is living", predstavením témy a názvu tábora UNIBALL 2017.

V tomto názve boli ukryté viaceré heslá, a to univerzál, unikát, unity- súdržnosť, jednota, ktoré charakterizovali a dopĺňali hlavnú myšlienku: ,,Si Boží unikát". Po predstavení témy a predstavení animátorov nasledoval slávnostný prechod detí cez bránu z balónov, ktorá symbolizovala veľkú loptu. K tomu nechýbali ani konfety.

Keďže to bol prvý deň tábora, nasledovali zoznamovacie hry, aby sa všetci navzájom spoznali. Potom si deti za pomoci animátorov spísali pravidlá tábora. Nasledovalo dotvorenie a vymaľovanie obálok na taborovú poštu a doobedie sa uzatvorilo táborovým pokrikom, ktorý znie: ,,Uniball je naj, poďte všetci k nám, radosť, úsmev na tvári nikdy nechýba nám". Po oddychu nasledovali loptové a lanové disciplíny vonku.

Utorok ráno sa začal deň tak, ako všetky ostatné, modlitbou a zábavnou rozcvičkou vonku, ktorú majú deti veľmi radi. Nasledovala návšteva Europe Direct v Mestskom úrade a prehliadka priestorov Mestskej polície. Okrem toho, že deti mohli držať naozajstnú policajnú zbraň, mohli si vyskúšať aj ovládanie kamerového systému v meste. Poobede sa deti osviežili na Mestskom kúpalisku.

Stred týždňa patril plneniu úloh po okolí mesta a hľadaniu pokladu. Po oddychu nasledoval prekážkový beh jednotlivcov, ktorý bol na čas. Stredu sme zakončili sv. omšou v kostole sv. Cyrila a Metoda v Sotinej.

Vo štvrtok posilnení na duchu i na tele zažili deti dobrodružnú cestu vlakom, zvládli náročnú cestu peši zo stanice a späť a na vlastné oči mohli vidieť krásu Smolenického zámku zvonku i zvnútra.

V piatok ráno animátori vyrobili deťom domáce mydielka, ktoré dostali ako darčeky. Potom sa vybrali vyšantiť na plaváreň. Poobedie bolo vyhradené pre kultúrny a zábavný program animátorov, ktorý venovali deťom. Deti si vypočuli príjemný zvuk priečnej flauty, rezké tóny akordeónov a zabavili sa na freestyle-e s loptou.

Prišiel čas rozlúčiť sa a nesmeli chýbať pripravené darčeky pre deti - lopty a plastelíny. Aj keď bol tento týždeň pre animátorov náročný a pre niektorých dokonca vyčerpávajúci, zanechal v ich srdciach radosť z toho, že mohli deťom niečo odovzdať a vedomie, že to má všetko zmysel.