Myšlienka na týždeň:

"Každý deň je príležitosťou pre priateľstvo s Bohom." (neznámy)

4. Prímestský tábor MALÝ PRINC

Ďalší, v poradí štvrtý prímestský tábor sa niesol v duchu Malého princa. :)Lebo to podstatné je očiam neviditeľné.