Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

4. Prímestský tábor MALÝ PRINC

Ďalší, v poradí štvrtý prímestský tábor sa niesol v duchu Malého princa. :)Lebo to podstatné je očiam neviditeľné.