Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Púť do Poľska

Niektorí z nás animátorov sme mohli začať rok 2017 púťou do Poľska. Mali sme možnosť vidieť rodné mesto sv. Jána Pavla 2., zúčastniť sa tam sv. omše a spoznať jeho život od narodenia až po svätorečenie.

 

 

Mohli sme si pozrieť katedrálu na kráľovskom hrade Wawel spolu s kryptami, kde sú pochovaní veľkí Poľskí panovníci. Pozreli sme si niektoré kostoly –františkánsky, jezuitský (tu sa sobášili rodičia sv. Jána Pavla 2.) a dominikánsky, kde sme sa zúčastnili sv. omše.

 

 

Prešli sme sa po večernom Krakowe a započúvali sa do pamätného trúbenia „trubačov“ z veže Mariánskej svätyne. Zažili sme interaktívny banícky „výcvik“ v soľnej bani.

 

 

No najpodstatnejšia časť púte bola návšteva Sanktuária Božieho milosrdenstva. Boli sme povzbudení rozprávaním sestričiek Božieho milosrdenstva o živote sv. sestry Faustíny , o tom, aké je Božie milosrdenstvo veľké a nekonečné. „Nikto tu z vás nie je náhodou“ táto veta mi znie v ušiach ešte teraz. Neuvedomujeme si, že Ježiš nám dáva prostredníctvom tejto svätice mnoho milostí . A modliť sa korunku Božieho milosrdenstva pred obrazom milosrdného Ježiša za naše úmysly a ešte v hodine Božieho milosrdenstva je teda veľká milosť. Nemohli sme obísť aj Sanktuárium Jána Pavla 2. - veľkolepú stavbu s peknými mozaikami znázorňujúcimi výjavy z biblie a s malými kaplnkami „v podzemí“. Veľká vďaka Pánovi za jeho neustálu ochranu a hlavne Miškovi za jeho ochotu poskytnúť nám každý minútu svojho času, energie, ubytovania a trpezlivosti.