Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

Disco 2017

Minulú sobotu sa konala v kultúrnom dome party. Bola to odmena pre všetkých animátorov a pomocníkov, ktorí pomáhali na rôznych akciách počas roka.  

 

Akcie, na ktorých sa animátori zúčastnili boli napr. Váľanie mája, Bublinkový deň, Míľa pre mamu, Letecký deň detí a mnohých ďalších. Krásna výzdoba,chutné občerstvenie, mnoho priateľov, zábavy, hudby a tanca.

Spoločne sme sa radovali z tohto Božieho diela, lebo On robí veľké veci aj v Senici!! Takýto bol náš sobotný večer. Týmto chceme poďakovať všetkým mladým za pomoc a radosť, ich šikovné ruky a milé srdce pri práci s deťmi. 

Zabavili sme sa, vytancovali a ani sa nám nechcelo odísť domov, tak nám bolo dobre. Ďakujeme aj Radošovčanom, že prijali pozvanie a prišli medzi nás. Tešíme sa aj na naše ďalšie stretnutia.