Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Don Bosco Show 2018

Posledný piatočný večer sa niesol v domke v znamení oslavy sviatku svätého Jána Bosca. 

Na začiatku oslavy boli posvätené priestory nášho strediska, potom nasledovalo trefné divadlo o tom, ako škodí človeku to, keď trávi príliš veľa času na sociálnych sieťach. Následne sme v tombole mohli vyhrať rôzne zaujímavé knihy. 

Hlavný predstavený saleziánov Don Artime nám na záver vo videu predstavil tohtoročne heslo pre saleziánsku rodinu: PESTUJME UMENIE POČÚVAŤ A SPREVÁDZAŤ. Heslo sa zakladá na biblickom verši „Pane, daj mi takej vody“ (Jn 4, 15).


Po skončení programu večer pokračoval priateľskými stretnutiami a rozhovormi. Spoločne sme prežili nádherný a neopakovateľný večer na ktorý budeme ešte dlho spomínať.:)