Myšlienka na týždeň:

"Jediná cesta k mieru je odpustenie." (sv. Ján Pavol II.)

Formačné stretnutie animátorov

V sobotu 5. decembra sa naši animátori stretli na formačnom stretku. Na tomto stretnutí sa animátori ďalej zamýšľali nad témou „Robiť ťažké veci“, ktorej sa venovala i tohtoročná Šintava. 

 

 

Svoje svedectvo predstavila Evka Romanová, ktorá porozprávala o svojej misijnej službe v Afrike a Kazachstane. Potom sa animátori rozdelili do trochu skupín, každá skupina mala za úlohu vykonať nejaký skutok milosrdenstva.

 

 

Prvá skupina išla zaspievať obyvateľom zariadenia sociálnych služieb, druhá skupina potešila dôchodcov teplým čajom a čokoládou v Domove v parku. Napokon posledná tretia skupina sa vybrala na cintorín, kde sa pomodlili a zapálili sviečky na hroboch, o ktoré sa nik nestará.

 

 

Po dobrom obede sa animátori vďaka vtipným scénkam zoznámiť s tým ako dokážu emócie meniť správanie človeka. Čas strávený na stretku bol nielen príjemný, ale i zmysluplne naplnený. Už teraz netrpezlivo očakávame ďalšie.