Myšlienka na týždeň:

"Jediná cesta k mieru je odpustenie." (sv. Ján Pavol II.)

Kontakt

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Senica

Komenského 958/16, 905 01 Senica                                                                                 

IČO:    360 872 03

DIČ:     202 145 79 77

IBAN:    SK60 0900 0000 0002 5043 7694

web:    http://senica.domka.sk                                                                            

e-mail:  domkasenica@gmail.com

Facebook:   https://www.facebook.com/domkasenica

 

 

Priestory strediska:

ul. J. Kráľa 784, 905  01 Senica