Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

Kontakt

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Senica

Komenského 958/16, 905 01 Senica                                                                                 

IČO:    360 872 03

č. ú.:    0250437694/0900

web:    http://senica.domka.sk                                                                            

e-mail:  domkasenica@gmail.com

Facebook:   https://www.facebook.com/domkasenica

 

 

Priestory strediska:

ul. J. Kráľa 784, 905  01 Senica