Myšlienka na týždeň:

"Jediná cesta k mieru je odpustenie." (sv. Ján Pavol II.)

Pôstna polievka

V nedeľu 18.3. sa po prvýkrát podávala v Domke "Pôstna polievka" pre všetkých ľudí dobrej vôle. 

Stretnutie bolo príjemné, polievka veľmi chutná a v neposlednom rade sme radi, že sme sa týmto spôsobom, mohli zapojiť do zbierky "Podeľme sa". Spoločne sme vyzbierali 272,40 €.

Peniaze sme poslali do Košíc, na vznik a podporu nového krízového centra pre matky s deťmi v núdzi, obete násilia, tehotné matky. Máme veľkú radosť, že sa stále nájdu ľudia, ktorí dávajú nielen zo svojho prebytku, ale z toho mála, čo majú.

Štedrého darcu Boh odmení. Ďakujeme vám