Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

2. Prímestský tábor MAKARIVIMI

Ďalší, v poradí druhý turnus prímestských táborov sa konal v Domke od 10. do 14. júla 2017.
 

V prvý deň sa deti vybrali so šesticou animátorov na plavbu loďou, keď náhle narazili na kameň a stroskotali na ostrove MAKARIVIMI. Deti šli tento ostrov preskúmať.

 

Tu ich však prekvapil domorodec, ktorý tento ostrov obýval. Domorodec im dal zložitú úlohu. Aby mohli deti šťastne odplávať z ostrova, museli nazbierať množstvo žetónov a tak naplniť truhlicu pre domorodca.


Na druhý deň sa deti museli vyrovnať s rozbúrenými vlnami senickej mestskej plavárne. Toto však zvládol každý z nich na výbornú. Po obede sa deti rozdelili na tri rodinky, kde hlavou rodiny bol IŠ a pomáhala mu IŠA. Tieto rodinky museli ukázať ich doterajšie vedomosti zo života. 


V stredu navštívili TARZÁNIU v Zlatníckej Doline, kde každý jeden musel ukázať svoju odvahu. Odmenou boli ďalšie žetóny. 


Štvrtok sa začal dvojhodinovou hrou, za ktorú bola odmena 200 žetónov. Na obed domorodec poslal list, v ktorom bolo napísané, že stále nie je dosť žetónov, aby mohli opustiť ostrov. Preto im povedal, že v meste je ukrytý poklad. V obálkach po celom meste boli úlohy, ktoré deti museli splniť, aby sa k pokladu dostali. Získali tak veľa žetónov a taktiež sladkú odmenu. Keď sa vrátili do Domky, každý si vytvoril svoje vlastné tričko.

 


V posledný deň tábora si deti vďaka senickí hasičom aspoň na chvíľku vyskúšali, aké je to byť hasičom. Domorodec deťom oznámil, že nazbierali dosť žetónov, aby mohli opustiť ostrov. Na záver, pri nástupe na loď deti dostali osvedčenie a zaslúženú odmenu. Spoločne sme prežili prekrásny týždeň plný nových dobrodružstiev a zážitkov.