Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Grilovačka

Máj.Víkend.Sobota. Vonku je v porovnaní s predošlými slnečnými dňami sychravo a citeľne sa ochladilo. Avšak ani táto náhla zmena počasia neodradila asi 70 mladších či starších domkárov aby sa stretli pri príležitosti oslavy sviatku Panny Márie Pomocnice na grilovačke. 

Už od piatej sa to v Domke a jej okolí hemžilo malými aj veľkými. Po chutnej klobáske či slaninke bol čas na priateľské rozhovory či hry.

Neskôr sme sa spoločne všetci zišli a saleziánka spolupracovníčka Janka nám porozprávala príbeh zo života svätého Jána Bosca a don Jozef nám dal požehnanie. Spolu sme vytvorili krásne spoločenstvo.