Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

Silvester 2016

Aj tento rok sa mnoho mladých rozhodlo stráviť Silvester práve v Domke.  Tentokrát niesol Silvester tému BLACK & WHITE. 

 

 

Začali sme slávnostným privítaním našich organizátorov, a taktiež krátkou modlitbou o 20:00 hod. Tvorcovia programu sa nenechali zahanbiť ani tento rok. Všetci prišli zladení podľa témy, čo nás veľmi potešilo. Neskôr bol pre nás pripravený výborný guláš a samozrejme bohaté občerstvenie. 

 

 

Všetkých nás zabavil tohtoročný program „Partička.“ Moderátorom bol Rišo Čederle, takzvaný „Dano Dangl.“ Hry v Partičke si zahralo mnoho akčných mladých, no najmä Marián Cibula, ktorý sa nabehal a nabehal. Pozdraviť nás prišiel aj pán kaplán Marián, čo nás všetkých veľmi potešilo.

 

 

Neskôr sme sa presunuli do kostola, kde bola vystavená Sviatosť oltárna. Na prelome roku 2016 a 2017 pán kaplán udelil požehnanie so Sviatosťou oltárnou na všetky svetové strany. Po adorácii sme sa presunuli späť do Domky.

 

 

Počas celého programu sme sa poriadne zabavili a samozrejme nechýbal ani tanec. Veľmi sa mi páči to, že sme si osvojili zvyk, ísť sa vždy poďakovať za uplynulý rok a vyprosovať veľa milostí do nového roka k Pánu Ježišovi a k Jeho milovanej matke Márii. Požehnaný rok všetkým.