Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

Váľanie mája 2018

Naši animátori prvú júnovú nedeľu maľovali na tvár a taktiež si pripravili pre deti 5 hravých stanovíšť na Námestí oslobodenia.