Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

Oslava sviatku sv. Jána Bosca 2020

Tohtoročnú oslavu dona Bosca sme začali posvätením našej Domky, tak ako to býva zvykom na začiatku roka. Prosili sme Pána o požehnanie priestorov aj mladých, ktorí sa v Domke pravidelne stretávajú. O ďalší program sa postaralo stretko 7 statočných a Knedle, keď nám priblížili príbeh tínedžerky a jej stretnutie s don Boscom. Následne večer pokračoval v znamení príjemných priateľských rozhovorov a stretnutí. Po spoločnej fotke nasledovala záverečná modlitba a večerné slovko dona Bosca. Spolu sme vytvorili jedno pekné spoločenstvo a spokojní sme sa rozišli do našich domovov.