Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Oslava sviatku sv. Jána Bosca 2020

Tohtoročnú oslavu dona Bosca sme začali posvätením našej Domky, tak ako to býva zvykom na začiatku roka. Prosili sme Pána o požehnanie priestorov aj mladých, ktorí sa v Domke pravidelne stretávajú. O ďalší program sa postaralo stretko 7 statočných a Knedle, keď nám priblížili príbeh tínedžerky a jej stretnutie s don Boscom. Následne večer pokračoval v znamení príjemných priateľských rozhovorov a stretnutí. Po spoločnej fotke nasledovala záverečná modlitba a večerné slovko dona Bosca. Spolu sme vytvorili jedno pekné spoločenstvo a spokojní sme sa rozišli do našich domovov.