Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)