Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Junáles

Junáles je tanečná zábava pre mladých, ktorá sa poriada pravidelne už niekoľko rokov s pravidla v júni. Prvý Junáles sa uskutočnil v roku 2009. Pravidelne sa ho zúčastňuje približne 30 mladých.


Zažiť večer plný tanca a hudby spolu s priateľmi ťa pozývame každý rok, neváhaj a príď. Nevieš tancovať? Nevadí - skákať vie predsa každý a naviac bude prebiehať aj kurz spoločenských tancov v Domke - viac info v dohľadnej dobe na webstránke.

Sledujte našu webovú stránku v priebehu mája a júna alebo sa priamo obráťte na organizátora: lukas.fordinal@gmail.com