Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

Katarínska zábava 2019

Tradícia Katarínskej zábavy pokračovala aj tento rok. V piatok 29. novembra na programe Domky nechýbal tanec, radosť ale aj novinka v podobe karaoke, ktorá nejednému účasníkovi vyčarila úsmev na tvári. Spoločne sme prežili krásny večer a vychutnali sme si krásu spoločenstva plnými dúškami. Želáme vám požehnaný advent priatelia! Nech je naplnený Božími milosťami a prípravou na slávny príchod Spasiteľa sveta.