Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

Stretnutie mamičiek s deťmi

Domka venuje pozornosť aj mladým mamičkám. Stretávajú sa pravidelne každú stredu od 8:30 do11:30. Je to čas, kedy sa môžu zastaviť, oddýchnuť si a pozdieľať sa s inými mamičkami. Ich deti majú zatiaľ k dispozícii detský kútik, hračky, hry, malú trampolínu...

Domka tak dáva možnosť deťom spoznávať sa a zahrať s inými deťmi a mamičkám vytvára priestor na „vyžitie sa“ v spoločnosti.

Preto ak vás takéto stretnutie oslovilo, neváhajte a príďte v stredu medzi nás! :)

KONTAKT:  Eva Romanová, eva.halasova@gmail.com                                                       0904 637 526