Myšlienka na týždeň:

"Jediná cesta k mieru je odpustenie." (sv. Ján Pavol II.)

Oslava sviatku Don Bosca

V piatok sme sa v našej domke veľkolepo oslavovalo. sv. Ján Bosco bol tým dôvodom, práve on založil reholu Saleziánov ktorá sa venuje mladým. Don Bosco je teda i zakladateľom Domky, združenia saleziánskej mládeže.
V tento deň si pre nás pripravili program Saleziáni-spolupracovníci. Zažili sme scénku, tanec, spev či kvíz :)