Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Pingpongový turnaj

V stredu 30. októbra 2019 sa v Domke uskutočnil pingpongový turnaj. Súťažilo sa v dvoch kategóriách - ENJOY a ADVANCED. Počas turnaja vládla dobrá nálada a všetci sme sa príjemne zabavili. Nechýbalo ani občerstvenie pre súťažiacich. Po finálových zápasoch nasledovalo ocenenie najlepších v oboch kategóriách. Srdečne gratulujeme víťazom a tešíme sa na ďalší pingpongový turnaj.