Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

Prespávačka Pandičiek

Z piatka 21.10. na sobotu 22.10. sa uskutočnila prvá prespávačka stretka Pandy v Domke. Stretli sme sa v piatok poobede plné očakávaní a radosti prežiť tento čas spolu ako stretkárky. 

Na začiatku sme sa trochu rozohriali a zorganizovali si miniturnaj v stolnom futbale. Dievčatá sa rozdelili do dvojíc, a tiež si vytvorili kreatívny názov svojho tímu (napr. Narodenivová 2, Pandice, Co ti dáva?, Pedro). Potom sme sa trochu porozprávali o prázdninách a ukázali  si aj fotky, kde všade sme boli. Nasledovala spoločná svätá omša, a potom....? J

Jedna naša členka- Majka mala v piatok narodeniny, a tak sme jej pripravili oslavu. Bol to krásny večer plný smiechu, radosti, gratulácií, tanca, a taktiež nechýbala torta a pizza J. Večer sme zavŕšili pozeraním našich doterajších stretkových fotiek a videí. Viete si asi predstaviť tie naše výrazy pri rôznych aktivitách.. J  A samozrejme, deň sa nemohol skončiť bez večernej modlitby, v ktorej sme Pánu zo srdca poďakovali za tento čas, zaspievali a odovzdali mu naše mobily na znak toho, že na stretku sa budeme venovať sebe navzájom, rozprávať sa z tváre do tváre a nebudeme sa hrať s mobilmi .

V sobotu sme sa zobudili do krásneho rána, ktoré sme začali s Bohom v modlitbe. Napísali sme mu „SMS“ s našimi vďakami a prosbami, a potom sme naplnili naše brušká chutnými raňajkami. Zahrali sme si hru a  vybrali sa do športovej haly, aby sme povzbudili našich miništrantov vo futbalovom turnaji Martincup. Nakoniec sme si ešte pochutnali na torte, poupratovali a stmelené sa vrátili domov.

Táto prespávačka bola veľkým požehnaním pre naše stretko, posilnenie priateľstiev a dúfam, že dievčatá budú vytrvalé a poctivé na stretku aj naďalej.