Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Letné prímestské tábory 2021

Vážení rodičia, milé deti!
Prichádzame s ponukou letných táborov pre deti vo veku 6-12 rokov. Prihlasovanie bude ELEKTRONICKY pomocou našej webovej stránky V Sekcii prihlasovanie a bude spustené v nedeľu 2.5.2021 o 15:00.
Samozrejme pristupujeme k súčasným hygienickým a epidemiologickým opatreniam zodpovedne a veríme, že sa budeme môcť stretnúť s deťmi na tábore. To či sa tábory budú môcť uskutočniť nezávisí len od nás. Musíme sa riadiť nariadeniami v súvislosti s Covid-19. Keďže situácia je trochu nejasná, ponúkame zatiaľ možnosť predbežného prihlásenia sa na tábor, ako rezerváciu turnusu pre vaše deti. Tešíme sa na vás.