Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

Letné prímestské tábory 2020

Vážení rodičia, milé deti!
Tento rok je pre nás trochu špeciálny. Prichádzame s ponukou letných táborov pre deti vo veku 6-12 rokov. Samozrejme pristupujeme k súčasným hygienickým a epidemiologickým opatreniam zodpovedne a veríme, že sa budeme môcť stretnúť s deťmi na tábore. To či sa tábory budú môcť uskutočniť nezávisí len od nás. Musíme sa riadiť nariadeniami v súvislosti s Covid-19. Kedže je teraz situácia nejasná, ponúkame zatiaľ možnosť predbežného prihlásenia sa na tábor, ako rezerváciu turnusu pre vaše deti.

Prihlasovanie bude tento rok len ELEKTRONICKY pomocou našej webovej stránky v sekcii Prihlasovanie a bude spustené v nedeľu 7.6.2020 o 14:00.