Myšlienka na týždeň:

"Jediná cesta k mieru je odpustenie." (sv. Ján Pavol II.)

1. prímestský tábor 2019 SOM DAROM

Animátori prvého turnusu zvolili jednoduchú, ale za to veľmi vzácnu a v dnešnom svete potrebnú tému pre každého z nás: “SOM DAROM”. Snažili sme sa poukázať na to, že každé dieťa je dôležité a je darom, a to vždy. Tiež sme vyzdvihovali dary a talenty detí, ktoré dostali od Boha. Najmä uvedomenie si, že každý sme darom pre iných, už len tým, že sme. Je radosť, byť darom. Začali sme zoznamovacími hrami, zostavením táborových pravidiel a tvorbou táborovej pošty, ktorá je u detí mimoriadne obľúbená. Nesmel chýbať taborový tanec. Pokračovali pretekom jednotlivcov a dvojhodinovou hrou. Samozrejme nevynechali sme ani plaváreň a výlet do Tarzánie v Zlatníckej doline pri Skalici v táborových tričkách. Nielen deti, ale i animátori predviedli ostatným svoje nevšedné talenty, či už hra na hudobný nástroj, tanec, spev, kresba, ale i zábavná show v podaní legendárnej skupiny ABBA. Dievčatá - princezné sme skrášlili, že ich ani vlastné maminky nespoznali. Sme veľmi vďační, že sme mohli prispieť svojím darom a službou pre radosť tých najmenších. Keď boli šťastné a spokojné deti, boli sme i my. Služba iným, ktorá je vykonaná s láskou, napĺňa naše srdcia a dáva veciam hlbší zmysel. Ďakujeme za požehnaný čas s vami. Tešíme sa na vás opäť o rok “deti”. Ste darom. vaši animátori. P.S.: Nikto nie je tak chudobný, aby nemohol darovať úsmev.