Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Neobyčajný večer

Piatok 25.9.2015 bol v Domke neobyčajný večer. Zavítala medzi nás naša rodáčka, saleziánka sr. Renátka Ž.

Malé deti sa so sestrou zoznámili, no mnohí mladí i starší sa radi po dlhom čase opäť porozprávali a so sestrou pospomínali na zážitky prežité spoločne,  pred niekoľkými rokmi.

Sr. Renátka nás oboznámila so svojou  rehoľou FMA (Inštitút dcér Márie ) kde sa venujú  deťom a mládeži podľa vzoru Dona Bosca.  Vyučujú na školách i škôlkach, ponúkajú mládeži duchovné cvičenia, duchovné obnovy, výchovu k animátorstvu.

Napokon sme sa dozvedeli aj niečo o jej ceste k povolaniu, keď si i ona prešla obdobiami „pobláznenej“ zaľúbenosti  a rôznymi prekážkami, no vždy mala pred sebou jasný cieľ. Videli sme aj zopár rodinných foto, ktoré boli veľmi milé.  Myslím, že tento večer bol príjemný a všetci sme odchádzali povzbudení príkladom sr. Renátky, ktorá sa rozhodla odovzdať sa službe Bohu a deťom na celý život. Ďakujeme.