Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Hľadanie

Letné tábory v Domke

2.prímestský tábor- Kráľovstvo lesných strážcov - leto 2016

V dňoch 11.-15. júla sa v Domke uskutočnil 2. turnus prímestských táborov s názvom Po stopách lesných strážcov. Celý tábor sa niesol v duchu animovanej rozprávky Kráľovstvo lesných strážcov.

2. prímestský tábor 2019 - KRÚDOVCI

Po roku sme sa znova stretli na 2. veľkom táborovom turnuse, ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. - 19.7. na 1. základnej škole v Senici. Animátori vytvorili zábavný námet podľa rozprávky Krúdovci. V pondelok sme začali klasicky zoznamovaním, modlitbou, oboznámením s krúdovskými pravidlami a zároveň s vtipnou scénkou s Krúdovcami. Deti sa potom rozdelili do kmeňov, v ktorých súťažili celý týždeň. Predstavili sme si celotáborovú hru "Do jaskyne" a nesmela chýbať ani veľká hra s názvom Krúdovanie. V utorok sme sa naučili Krúdovský tanec a zahrali celodennú hru s názvom anjelici, kde deti počas dňa mali urobiť niekomu dobrý skutok. Doobeda k nám prišli hráči frisbee z tímu Kus Plastu, ktorí učili deti hrať Ultimate. Deti si to úžasne užili. V stredu sme išli na výlet do Šaštína. Spolu s Krúdovcami sme sa vydali na cestu za Svetlom. Najskôr nás čakala dobrodružná cesta lesom, ktorá nás priviedla až k Šaštínskej Bazilike. Na sv. omši sme zistili, že pravým svetlom v našich životoch je Ježiš Kristus. Vo štvrtok po modlitbe nasledovala hra lov na bizóny a nechýbala ani plaváreň. V piatok sme si ako rozcvičku zahrali nahánačku po štyroch, potom ovocníčka a nasledoval obed, po obede sme mali tvorivé dielne a záverečnou opekačkou sme sa rozlúčili s deťmi. Veríme, že sa deťom tábor páčil a budú naň s radosťou spomínať. A my sa už teraz tešíme na ďalší rok.

1. prímestský tábor 2019 SOM DAROM

Animátori prvého turnusu zvolili jednoduchú, ale za to veľmi vzácnu a v dnešnom svete potrebnú tému pre každého z nás: “SOM DAROM”. Snažili sme sa poukázať na to, že každé dieťa je dôležité a je darom, a to vždy. Tiež sme vyzdvihovali dary a talenty detí, ktoré dostali od Boha. Najmä uvedomenie si, že každý sme darom pre iných, už len tým, že sme. Je radosť, byť darom. Začali sme zoznamovacími hrami, zostavením táborových pravidiel a tvorbou táborovej pošty, ktorá je u detí mimoriadne obľúbená. Nesmel chýbať taborový tanec. Pokračovali pretekom jednotlivcov a dvojhodinovou hrou. Samozrejme nevynechali sme ani plaváreň a výlet do Tarzánie v Zlatníckej doline pri Skalici v táborových tričkách. Nielen deti, ale i animátori predviedli ostatným svoje nevšedné talenty, či už hra na hudobný nástroj, tanec, spev, kresba, ale i zábavná show v podaní legendárnej skupiny ABBA. Dievčatá - princezné sme skrášlili, že ich ani vlastné maminky nespoznali. Sme veľmi vďační, že sme mohli prispieť svojím darom a službou pre radosť tých najmenších. Keď boli šťastné a spokojné deti, boli sme i my. Služba iným, ktorá je vykonaná s láskou, napĺňa naše srdcia a dáva veciam hlbší zmysel. Ďakujeme za požehnaný čas s vami. Tešíme sa na vás opäť o rok “deti”. Ste darom. vaši animátori. P.S.: Nikto nie je tak chudobný, aby nemohol darovať úsmev. 

4. prímestský tábor 2019 - Divočina

V dňoch 19.-23.8. 2019 sa v Domke uskutočnil 4. prímestský tábor - Divočina. Témou každého dňa boli zvieratá z rôznych kútov sveta. V bohatom táborovom programe nechýbala návšteva plavárne, program plný hier, zábavy a rôznych zaujímavých aktivít. Animátori povzbudili deti k tomu, aby boli odvážne a nevzdávali sa, aj keď sa im možno niečo nepodarí alebo im niečo nevyjde. Celý týždeň ubehol veľmi rýchlo a deti si tábor poriadne užili. Ďakujeme, že ste nám verní a veríme, že sa s vami na prímestských táboroch vidíme aj o rok.

3. prímestský tábor 2020 Úsmev

Témou tábora bola myšlienka: “Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce”. Zoznámili sme sa s deťmi, spoločne sme vytvorili pravidlá tábora a vybehali sme sa na ihrisku. Mestská hra s pokladom vždy poteší detské srdce. A táborový tanec nás spojil do jedného spoločenstva. Vybrali na výlet na Kunovskú priehradu, kde sa deti vyšantili pri lesnej štafete a hre Ovocníček. Na sv. omši, sme Pánu Bohu zaspievali spoločnú pieseň. Prezreli sme si hasičskú stanicu a  vyskúšali hasičké vozidlo. Príjemne sme sa schladili pri vodných hrách a deti aj niektorí animátori predviedli svoj talent. Nesmeli chýbať darčeky a rozlúčka s deťmi. V príjemnej atmosfére sme prežili celý týždeň a vďační Bohu za dar priateľstva sme s “úsmevom” ukončili tretí prímesťák. Ďakujeme všetkým, ktorí toto dielo pomohli uskutočniť.

2. prímestský tábor 2020 - Madagaskar

Prímestský tábor s témou Madagaskar sme v Domke odštartovali zoznamovačkami, ktoré sa nám podarilo úspešne zvládnuť. Poobedňajší program bol tématický, deti sa zoznámili s Madagaskarom. V utorok deti úspešne našli stratenú zebru a to tak, že plnili rôzne úlohy, ktoré ich k nej priviedli. V stredu sa plnili úlohy zábavnej hry “Dvojhodinovka”. Predposledný deň bol na programe výlet na Katarínku. V piatok sa deti s animátormi vybrali na ihrisko, na ktorom si zasúťažili v rozličných hrách. Poobedňajší program bol zakončený vyhodnotením všetkých disciplín a úloh za celý týždeň a rozlúčili sa s deťmi. Veríme, že si deti tábor užili, spoznali nových kamarátov a boli spokojné. Tešíme sa na ne opäť o rok! 

 

 

3. prímestský tábor 2019 - Leví kráľ

V dňoch 12.-16.8. 2019 sa uskutočnil 3. prímestský tábor s názvom Leví kráľ. 35 detí postupne objavovalo tajomstvá Levieho kráľovstva. Animátori sa pripravili bohatý program plný hier, aktivít a zábavy. Okrem návštevy plavárne deti absolvovali aj výstup na hrad Dobrá Voda, kde ich čakala pokladovka či prehliadka zrúcaniny a nádherný výhľad. Vo štvrtok deti plnili úlohy mestskej hry, na konci ktorej sa dopracovali k sladkému pokladu. Ani v posledný deň tábora nechýbali mnohé hry a dokonca aj náročná dvojhodinovka. Spoločne sme prežili nádherný nezabudnuteľný týždeň, na ktorý budeme ešte dlho spomínať. Dúfame, že sa všetkým deťúrencom páčilo a veríme, že sa s nimi uvidíme i budúci rok.

1.prímestský tábor- Cesta do prérie - leto 2016

V dňoch 4. – 8. júla sa v Domke uskutočnil 1. turnus prímestských táborov s názvom Cesta do prérie. Celý týždeň sa niesol v duchu indiánskej tematiky.

4. Prímestský tábor MALÝ PRINC

Ďalší, v poradí štvrtý prímestský tábor sa niesol v duchu Malého princa. :)Lebo to podstatné je očiam neviditeľné.

3. Prímestský tábor - Don Boscove deti

11. – 15. 08. 2014 sa v Domke uskutočnil posledný prímestský tábor s názvom Don Boscove deti. Počas tohto tábora sa deti zoznamovali s Don Boscom prostredníctvom svojich myšlienok, príbehov či animátorov, ktorým dokonca poslal list.

 

                                                                                                      Pokračovanie článku

3.prímestský tábor 2016 - Rytierska akadémia - Leto 2016

Kráľ je zárukou poriadku, nádejou slabých a výstrahou mocných. Kráľ vždy chránil svojich poddaných ako koruna stromu hniezdiacich vtákov. Keď boli srdcia kráľov odvážne a čisté, boli veľké aj ich činy. A z tieňov pradávnych bojísk stúpala ich sláva k nebu, aby ako hviezda svietila na cestu tým, ktorí prichádzajú po nich.

5. prímestský tábor 2017 NARNIA

Posledný tohtoročný prímestský tábor sa konal v dňoch od 14. do 18. augusta. Celý tábor odohrával v bájnej Narnii. 

1. Prímestský Tábor - Pastelky

1.turnus prímestského tábora s názvom PASTELKY sa niesol v duchu farieb – teda radosti, veselosti, nových priateľstiev.

 

                                                                                                          Pre pozretie celého článku, kliknite nižšie

1. Prímestský tábor Domka 2015

I. Turnus prímestského tábora (6. 7. – 10. 7. 2015) sa niesol v duchu cestovania v čase. Deti za jeden týždeň prežili celý rok. Spoločne sa zabavili a „povtipkovali“ na 1. apríla, cez prázdniny boli na dovolenke na slnkom zaliatom Havaji, kde sa dosýta pošpliechali a vyoblievali vodou. Museli však 2. septembra nastúpiť do školy – tu ich čakali kvízy, hádanky, matematika, telesná výchova...

 

 

Novo-ročný ping-pongový turnaj 2015

Všetkým mladým ďakujeme, ktorý sa zúčastnili na NOVO-ROČNOM PING-PONGOVOM TURNAJI !!! ktorý sa uskutočnil dňa 03.01. 2015 o 10.00 hod.          Tešíme sa na vás VŠETKÝCH opäť na budúce. I NA TEBA !

 

                                                                                                          Pre pozretie celého článku, kliknite nižšie

3. prímestský tábor 2018 - Domka school

Kontakt

4.prímestský tábor - Rytieri - Leto 2016

V Dňoch od 8. do 12. augusta sa konal v Domke v poradí už 4. prímestský tábor. 

5. prímestský tábor - Olympijské hry Rio 2016 - Leto 2016

V dňoch 15. -19.8. sa konal v Domke 5. prímestský tábor Olympijské hry RIO 2016. Heslom olympijských hier bolo: "S Ježišom dokážem viac" 

Kalčetový a ping-pongový turnaj

V jednu sobotu sa naša Domka  premenila na športovú halu.

 

Pingpongový turnaj sa uskutočnil 18.10.2014, o 10:00 hodine v Domke Senica. Pred začatím hlavní organizátori pripravili všetko potrebné. Postupne prichádzali účastníci, ktorých bolo spolu 26.

                                                                                                          Pre pozretie celého článku, kliknite nižšie

Tábor Divoký západ

Od 19. do 23. augusta 2013 prebiehal v domke 3.turnus prímestského tábora pod vedením skúsených animátorov. Tento tábor bol zameraný na tému Divoký západ - deti čakalo splavovanie Amazonky, športové súťaže v prériách a pampách, mestská hra a výlet do lanového centra v Trnave ...

 

 

 

Sviatok Don Bosca

Všetkých srdečne pozývame na oslavu Don Bosca, ktorá sa bude konať pri príležitosti blížiaceho sa sviatku tohto svätca a to už 24. januára (t.j. piatok) v DOMKE po sv. omši cca o 19:30. Pripravený je skvelý program, občerstvenie a mnoho ďalšieho.  Tak neváhaj a príď medzi nás! Tešíme sa na Teba!!! :)

2. Prímestský tábor - podmorské kráľovstvo Domkolandia

Drahí priatelia,

veľmi radi by sme vám porozprávali príbeh, ktorí sme prežili v podmorskom kráľovstve Domkolandia a o to väčšie by sme sa s vami radi podelili o krásne zážitky z nášho kráľovstva, a z našich ciest v celom podmorskom svete. ,, Kde bolo, tam bolo .....

 

                                                                                                          Pre pozretie celého článku, kliknite nižšie

Deň matiek 2019

V nedeľu 12. mája si mladí pripravili pre svoje mamičky kultúrny program pri príležitosti dňa matiek. Popoludnie plné hudobných, tanečných a zábavných vystúpení potešilo a pobavilo každého, kto si včera našiel cestu do ZUŠ-ky. My sme veľmi radi, že sme sa o tom mohli pričiniť. Ďakujeme vám, mamy, za všetko! 

Domka na Fest cool pikniku

V sobotu 25.5.2019 naši animátori opäť vyčarili úsmev na tvárach mnohým deťom. Počas Fest Cool Pikniku v parku sme v našej FUN FOOD ZONE mali pre deti pripravené hravé stanovištia, stolný futbal, tvorivé dielničky a maľovanie na tvár. Medzi deti zavítala aj rozprávková postavička Judy Hopkavá zo Zootropolisu.

4. Prímestský tábor Domka 2015

Posledný turnus prímestského tábora, ktorý prebiehal od 17. do 21. augusta sa niesol v duchu témy DOBROdružná MISIA. Počas týždňa sme sa oboznámili s misionármi a miestami, kde pôsobili. Každý deň sme otvorili kufrík, ktorý pre nás skrýval myšlienku dňa. 

 

Otvorenie letnej sezóny na Kunovskej priehrade 2018

Srdečne pozývame všetky deti na dobrodružnú cestu hľadania pokladu 1.júla o 15:00 2018 v rámci Otvorenia letnej sezóny na Kunove. Na parkovisku sa bude nachádzať pirátsky stan, kde sa účastníci dobrodružnej cesty za pokladom musia najskôr zaregistrovať: dostanú tu základné pokyny a mapku. Odtiaľ sa vyberú smerom od parkoviska k pláži, deti bude čakať 10 pirátskych stanovíšť, kde budú musia plniť rôzne úlohy, aby sa z nich mohli stať praví piráti. Po splnení deviatich úloh deti bude čakať posledná úloha na pláži – vykopanie vlastného pokladu v kope piesku a po jej zvládnutí budú deti hodné predstúpiť pred samotného kapitána všetkých pirátov, ktorý ich bude pasovať za pravých pirátov a príjme ich do svojej družiny, na znak prijatia im dá časť zo svojho pokladu.

Míľa pre mamu 2019

V sobotu 11.5. 2019 sme sa opäť zúčastnili veľmi pekného podujatia a to na Míle pre mamu. Počas celého popoludnia naši animátori a dobrovoľníci maľovali na tvár. Taktiež sme si pre deti pripravili tvorivé dielničky, v ktorých deti vyrábali pekné darčeky pre svoju mamu.Sme veľmi radi, že sme včera mohli urobiť radosť toľkým deťom a toľkým mamám.

 

Prímestské tábory v Domke

Ďakujeme všetkým za záujem o tábory. Prihlasovanie je zastavené, nakoľko už máme naplnenú maximálnu kapacitu všetkých turnusov. Ďakujeme za pochopenie.

                                                                                    Pre viac informácií klikni na ------> celý článok

 

Ako ľúbi mama

„Ona nemilovala všetky deti rovnako. Každé milovala najviac. Lebo láska nie je spravodlivá, láska je márnotratná.“

Milí priatelia,
veľmi radi by sme sa s vami podelili o krásne zážitky, ktoré sme prežili dňa 11.05.2014 na vystúpeni v Senici na Ďeň matiek a 09.11.2014 na repríze vystúpenia v kultúrnom dome v Jablinici, kde si zbor Vajdlínek a jeho priatelia zahrali reprízu muzikálu Ako ľúbi mama.

 

                                                                                                           Pre pozretie celého článku, kliknite nižšie  

3. Prímestský tábor Domka 2015

Náš turnus sa niesol v téme Stvorenia sveta, kde sme si spolu s deťmi každý deň pripomenuli, ako náš nebeský Otec Boh, tvoril túto krásnu planétu Zem a všetky živé tvory i neživé predmety na tomto svete. 


Bublinkový deň 2017

 V piatok 5. mája sme mohli byť pri ďalšom ročníku Bublinkového dňa aj my. Naši animátori tancovali, maľovali na tvár a taktiež boli na stanovištiach s bublifukmi či pri nafukovacích atrakciách. 

 

Stretnutie mamičiek s deťmi

Vianočná dedinka

Detský karneval 2014

A ďalší maškarák je úspešne za nami. 

V sobotu 1. februára 2014 sa v DAV-e pod našou záštitou konal ďalší ročník detského karnevalu. Pre vyše 80 detí a ich rodičov animátori prichystali výpravu za dobrodružstvom do krajiny vychádzajúceho slnka, súťaže, tanec a nechýbala ani bohatá tombola. Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami prišli zabaviť, pomohli nám poraziť draka  a vyslobodiť princeznú. Už teraz sa nevieme dočkať budúceho roka. A čo ty?

2. Prímestský tábor Domka 2015

Od pondelka 13.7. do piatka 17.7 u nás prebiehal 2.turnus našich prímestských táborov.
Témou tábora bola Nezábudka s mottom : nezabúdaj na Boha. V prvý deň deťom animátori predviedli rôzne svoje talenty ako hra na gitare, tanec, spev či žonglovanie s loptou. Ostatné dni už to bolo na deťoch pretože každý postupne svoj talent ukázal, veľa detí pekne kreslilo, niektorí hrali hokej, tenis, volejbal, iné deti tancovali, hrali na gitare či flaute, no videli sme i jazdu na bicykli či karate.

Letecký deň detí 2019

Tohtoročný Letecký deň detí bol skvelý!
Približne 550 detí sa skvelo vyšantilo počas plnenia rôznych aktivít na našich hravých leteckých stanovištiach. Deti získali odmenu a preukaz letca od samotného kapitána lietadla.
Hravé stanovištia si pre deti pripravilo 50 našich dobrovoľníkov. Okrem toho bolo pre deti pripravené maľovanie na tvár, erko tance, tvorivé dielničky a mnoho ďaľších skvelých atrakcií!
Ďakujeme za veľmi dobrú organizáciu mestu Senica a Záhoráckemu aeroklubu. Za spoluprácu taktiež ďakujeme MsKS, OZ LUXOR, Senica 2.0 a Dobrovoľní hasiči Senica.

Stretko Mimoni

1. prímestský tábor 2018 - Dobrý skutok

Druhý prázdninový týždeň v dňoch 9. - 13.7 sa v Domke konal prvý prímestský tábor v tomto roku, ktorý niesol názov << Dobrý skutok >> Celý týždeň bol zameraný na robenie dobrých skutkov, ktoré sú v dnešnom svete veľmi potrebné. Mottom tohto prímestského tábora bol citát zo Sv. písma //Budem ako strom, ktorý prináša dobré ovocie // Chceli sme v deťoch vzbudiť túžbu po konaní dobrých skutkov a odovzdať im radosť, lásku a venovať im náš čas.

1. prímestský tábor 2017 - Piráti z Karibiku

V dňoch 3. – 7. júla sa v Domke uskutočnil 1. turnus prímestských táborov s názvom Piráti z Karibiku. 

Animátorské stretko jún 2017

V dňoch 23.-24. júna prebiehalo v Domke ďalšie animátorské stretnutie. Cieľom týchto stretnutí bolo to, aby sme sa čo najlepšie pripravili na letné prímestské tábory.

 

1. prímestský tábor 2020 - Eldorádo

Tak ako každý rok, aj tento rok naši animátori pripravili pre deti prímestský tábor na 1. ZŠ. Táborová téma bola hra Eldorádo. V pondelok doobeda si deti pozreli úvodné video, kde boli traja kamaráti vtiahnutí do videohry. Na to aby sa z hry dostali, potrebovali pomoc detí. Potrebovali pozbierať roztratený poklad krajiny Eldorádo. Pokračovanie v článku.

 

 

2. prímestský tábor 2018 - Cesta okolo sveta

V dňoch od 16. do 20. júla sa konal druhý turnus prímestských táborov s názvom CESTA OKOLO SVETA. Deti si mohli užiť týždeň plný radosti a zábavy. Cez tento týždeň sme sa snažili spoznať celý svet. 

Tvorivé dielničky

Domka sa v sobotu 11.10.2014 na pár hodín zmenila na tvorivú dielničku. Stretli sa tu mamičky s detičkami, plné tvorivosti a fantázie.

                                                                                                          Pre pozretie celého článku, kliknite nižšie

Juliáles 2014

Drahí priatelia,


veľmi radi by sme vám priblížili náš krásne strávený čas na JULIÁLESE 2014, ktorý sme prežili medzi skvelými ľudmi a hlavne talentovanými tanečníkmi.

 

             

Domka oslavuje 22. výročie

viac v článku....

Veľkonočná párty

Na Veľkonočný pondelok sa v Domke konala Veľkonočná párty. Naši mladí "Domkáči" plní nádeje a radosti sa stretli, aby tancom oslávili Kristovo zmŕtvychvstanie. 

Školský rok 2015/2016 s Domkou

Ďakujeme vám za to, že ste s nami :) uplynulý školský rok vyzeral aj takto :) tešíme sa na ten nadchádzajúci a veríme že vám prinesieme kopec radosti a zmeníme atmosféru aj vo vašom okolí :) #DomkaSenica #verímemladým

Školský rok 20152016 s Domkou Senica from stano on Vimeo.

 

2. Prímestský tábor MAKARIVIMI

Ďalší, v poradí druhý turnus prímestských táborov sa konal v Domke od 10. do 14. júla 2017.
 

Uskutočnené výlety

Ďakujeme všetkým,
ktorí ste sa rozhodli dňa 20.6.2015 podniknúť s nami dobrodružnú cestu prírodou na Dobrú vodu.

 

..........................................................................................................................................................................................

 

Milí priatelia,

veľmi radi by sme sa s vami podelili o náš krásny zážitok, ktorí sme prežili dňa 27.12.2014 na výlete, na Zárubách.

 

..........................................................................................................................................................................................

Milí priatelia,

veľmi radi by sme sa s vami podelili o náš krásny zážitok, ktorí sme prežili dňa 17.11.2014 na výlete, na hrade Korlátko.

 

                                                                                                     Pre pozretie celého článku, kliknite nižšie

Stretko Šmoulinky

Lectio Divina

Juliáles 2013

Každoročná tanečná oslava konca

školského roka 2012/2013 sa stala začiatkom

skvelého leta v Domke.

                                                         pokračovanie v článku

 

Duchovné obnovy

Fotografický krúžok

 

 

Otvorená Domka pre deti a mládež

Ahojte všetci, 
aj v novom roku pozývame deti a mladých do Domky: 


1. každú SOBOTU v novom čase od 15.00 - 18:00 sú deťom v Domke k dispozícii animátori, ktorí sa im venujú. Pre deti sú pripravené spoločenské hry, ping-pong, kalčeto, tvorivé dielničky, výlety a mnohé iné.


2. každý PIATOK v čase 19:30 - 22:00 sa v Domke stretávajú mladí, ktorí spolu trávia čas pri spoločenských hrách, spoločenských tancoch, kalčete, ping-pongu a priateľskom rozhovore.


Tešíme sa na každého, neváhaj prísť medzi nás. :o)

Prihlasovanie na Letné tábory 2024

Prihlasovanie na Letné prímestské tábory 2024 bude prebiehať na našej novej webovej stránke: https://www.domkasenica.sk/primestske-tabory/

Modlitbový reťazec

Deň Matiek 2017 Cesta do Božieho kráľovstva

Tento rok sme sa opäť stretli v koncertnej sale ZUŠ Senica,aby sme spoločne oslávili sviatok našich mám. Už tradične nám Vajdlinek predstavil svoj nový muzikál : CESTA DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA. 

 

Maškarný ples 2020

V sobotu 22.2. 20120 sa v pastoračnom centre pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Senici uskutočnil Maškarný ples. Deti pomáhali zvieratkám z čarovného lesa postaviť domček. S veľkou odvahou a nadšením plnili rôzne úlohy, ktoré mali preveriť ich statočnosť a šikovnosť. Okrem líštičky kmotričky, žabky skákalky a medveďa ťarbalaba ste mohli na maškarnom plese stretnúť aj krásne princezné, statočných rytierov, športovo naladených futbalistov, šikovné tanečnice či superhrdinov a mnoho ďalších postáv. Zároveň si deti výborne zatancovali počas niekoľkých tanečných kôl. Na záver nesmelo chýbať losovanie tomboly, ktoré bolo napínavé až po výhru hlavnej ceny. ĎAKUJEME touto cestou Zdravá výživa Štvorlístok za poskytnutie cien do tomboly. 

Míľa pre mamu 2018

V sobotu 12.5. sa areáli kúpaliska konala akcia MÍĽA PRE MAMU, ktorá je medzi ľuďmi veľmi obľúbená a vždy sa teší hojnej účasti.

 

3. prímestský tábor UNIBALL

V pondelok 17.7.2017 sme odštartovali ďalší, v poradí už tretí turnus prímestských taborov v Domke. 

Letecký deň detí 2018

Nedeľa 27. mája bola pre nás výnimočná aj tým, že sme sa mohli ako dobrovoľníci podielať na veľkolepej oslave Dňa detí na senickom letisku. 

Stretnutie s Rodzinou Veseuou

V sobotu 25.Marca 2017 medzi nás zavítala „RODZINA VESEUÁ“z Radošoviec. Stretnutiu predchádzala sv. omša, ktorú títo talentovaní mladí sprevádzali svojím spevom.

 

Mládežnícke stretko

Festival Lumen 2019

Naši animátori Terka, Anet, Ondro, Timo, Beňo a Rišo slúžili aj tento rok ako dobrovoľníci na hudobnom festivali Lumen.
Boli súčasťou viac ako 300-člennej dobrovoľníckej skupiny v ktorej sa podielali na tom, aby všetko išlo tak, ako má. 
Od začiatku prípravy, od štvrtka 6. júna až do nedeľe 9. júna zažili v Trnave požehnaný čas plný radosti,stretnutí a kvalitnej hudby. 
Odporúčame zažiť túto skúsenosť všetkým ktorí majú chuť a ochotu pomôcť dobrej veci, akou festival Lumen určite je!

O nás

Návšteva z Poľska

Druhý augustový týždeň prišla do Senice vzácna návšteva, a to naši poľskí priatelia, u ktorých sme minulý rok zažili Svetové dni mládeže. 

 

Tábor JaPaZiMi

5.-10. augusta sa v senickej Domke konal námornícky výcvik (II. turnus prímestského tábora), ktorého sa zúčastnilo 32 detí. Cieľom bolo vycvičiť mladých, ešte neskúsených učňov počas 5-dňového náročného výcviku za kapitánov – aby mohli jedného dňa sami vyplávať na vlastnú cestu života. 

                                              

Veľkonočný stolnofutbalový turnaj

V sobotu 2.4. sa v našej domke uskutočnil veľkonočný stolnofutbalový turnaj. Samotný turnaj bol rozdelený do troch kategórií a to: dievčatá, mladší chlapci a starší chlapci. 

Deň matiek

Tak ako každý rok, aj tento rok spevácky zbor Vajdlínek a jeho priatelia pripravili pre naše najdrahšie mamičky predstavenie ako darček k ich sviatku - Dňu matiek. Predstavenie sa uskutočnilo 10. mája 2015 v sále Základnej umeleckej školy.

 

Projekt: Vianoce myšlienky

Už štvrtý rok prichádzajú mládežnícke organizácie Domka a Laura s obľúbenými adventnými zamysleniami, ktoré prinášajú mladým možnosť pomocou evanjelia hlbšie sa zamyslieť počas adventu aj nad bežnými situáciami dňa a pripraviť sa na príchod Vianoc v FB skupine:         https://www.facebook.com/projektvianoce?fref=ts

Zelené stretko

Modlitby matiek

Silvester 2015

Posledné hodiny starého roku sme prežili spoločne v Domke kde nechýbalo kopec mladých, tanečné i hudobné vystúpenie, skvelý guláš, veľa tanca a dobrej nálady či adorácia v kostole a po polnoci novoročný prípitok...

Volejbalový turnaj 2019

2. volejbalový turnaj o pohár sv. don Bosca

7.–8.12. sme zorganizovali 2. volejbalový turnaj o pohár sv. don Bosca. Turnaja sa zúčastnilo dokopy 21 tímov z celého Slovenska, čiže 160 mladých nadšencov volejbalu. Okrem Senice, Myjavy či Holíča sa prihlásili aj účastníci z Dubnice, Bratislavy, Nitry, Dolného Kubína a ďalší. Tímy boli rozdelené do 2 kategórií – Enjoy a Advanced. V sobotu sa celý turnaj otvorili modlitbou. Turnaj prebiehal v dvoch telocvičniach (na 2. ZŠ a na gymnáziu). Tímy usilovne bojovali, podávali a smečovali, aby zápasy vyhrali a mohli tak neskôr hrať aj o medaily či o samotný putovný pohár sv. don Bosca.pokračovanie v článku

Stretnutie saleziánskej rodiny s hlavným predstaveným

(Žilina, 5. novembra 2016) – Počas prvej novembrovej soboty sa celá slovenská saleziánska rodina medzi ktorou nechýbala ani Domka opäť zišla. Don Ángel Fernández Artime prišiel navštíviť slovenskú provinciu.

 

Senický týždeň dobrovoľníctva

Od 19. do 23. septembra 2016 sa v Senici konal Senický týždeň dobrovoľníctva. Bol to už šiesty ročník. Okrem iných organizácii v Senici, bola oslovená aj Domka, ktorá sa tiež rozhodla zapojiť do tejto skvelej akcie.

Tábor Cirkus Hopsasa

Drahí priatelia,

Pripadla mi taká pekná úloha, aby som vám priblížil náš krásne strávený čas v CIRKUSE HOPSASAmedzi skvelými ľuďmi a hlavne talentovými cirkusantmi.              

       

             A ako to všetko začalo?

 V jeden krásny slnečný deň počas  jedného z viacerých prípravných  stretnutí sa zrodil nápad – skúsiť  cirkus.

 Veď ten tu predsa ešte nebol.  Pravdaže sme všetci súhlasili. Potom  bolo treba ešte nájsť ľudí, ktorí  budú pracovať v cirkuse a budú s láskou rozdávať radosť deťom.

 

 

 

Stmelovačka Šintava 2015

Mili priatelia,

Veľmi radi by sme sa s Vami podelili o krásne zážitky z našej akcie zo stmelovačky pre animátorov i mládež, ktorú sme tento rok prežili vo farnosti Šintava, v miestnom pastoračnom centre

 

                                                                                              Pre pozretie celého článku, kliknite nižšie

Benefičný koncert

V nedeľu 17. Decembra sa uskutočnil Vianočný benefičný koncert s názvom Svetlo do sŕdc, ktorý pripravili spoločne Záhorská galéria J. Mudrocha a Združenie saleziánskej mládeže DOMKA Senica. 
 

Silvester

Týždeň dobrovoľníctva

Dva dni, ktoré nás obohatili....

Od 13. do 18 septembra 2015 sa v Senici konal Senický týždeň dobrovoľníctva. Bol to už piaty ročník. 

Stmelovačka Šintava 2014

Mili priatelia,

Veľmi radi by sme sa s Vami podelili o krásne zážitky z našej akcie zo stmelovačky pre animátorov i mládež, ktorú sme tento rok prežili vo farnosti Šintava, v miestnom pastoračnom centre