Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

Silvester 2015

Posledné hodiny starého roku sme prežili spoločne v Domke kde nechýbalo kopec mladých, tanečné i hudobné vystúpenie, skvelý guláš, veľa tanca a dobrej nálady či adorácia v kostole a po polnoci novoročný prípitok...