Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Naši animátori na prvom kurze ŠpA

Cez víkend od 18.11. do 20.11. sa v Bojničkách uskutočnil ďalší kurz ŠpA (škola pre animátorov). Tohto kurzu sa zúčastnili aj naši mladí, konkrétne Jakub Jurkovič, Timotej Mareček, Erika Kadlečíková a Marika Chocholáčková.

 

Hlavným cieľom kurzu je príprava vedúcich mládežníckych skupín, prehĺbenie a skvalitnenie animátorských zručností. Témou prvého kurzu bolo animátorstvo a preventívny systém. Školenie zabezpečil tím výborne pripravených školiteľov.

Výbornú náladu dotváralo množstvo nových a skvelých mladých ľudí. Spolu nás tam bolo vyše 30 ľudí zapálených pre animátorstvo. Načerpali sme nové poznatky a sme o čosi chytrejší v animátorskom umení.

Timo