Myšlienka na týždeň:

"Jediná cesta k mieru je odpustenie." (sv. Ján Pavol II.)

Športové turnaje

Naše stredisko nezaháľa ani po športovej stránke... Začína to byť už u nás zvykom, že  sa organizujú rôzne športové turnaje a iné aktivity:

Pingpongový turnaj je obľúbený hlavne u chlapcov, ale ani dievčatá sa nedajú zahanbiť svojim výkonom. 

Pred pár rokmi sme začali organizovať aj stolno-futbalové turnaje. Mali sme už viaceré ročníky, ktorých sa zúčastnil každý, kto obľubuje šport  nenáročný na aktívny pohyb. 

V poslednej dobe  sa u nás stal populárnym florbal no organizujeme aj volejbalové a futbalové turnaje a taktiež radi chodíme na cyklovýlety.

Každý, kto by si chcel zasúťažiť alebo len povzbudiť našich športovcov je  na  turnajoch a na mnohých športových podujatiach vítaný! Stačí len nabrať odvahu a prísť. :)