Myšlienka na týždeň:

"Jediná cesta k mieru je odpustenie." (sv. Ján Pavol II.)

Stmelovačka Animátorov Šintava 2016

Tento rok sa naši animátori opäť stretli na stmelovačke v Šintave, kde sme spolu prežili pekný týždeň plný zážitkov, hier, hodnotili sme uplynulý školský rok v Domke, plánovali nové veci. 

Do farského centra v Šintave nás prijal Janko Fordinál už po štvrtý raz. Tohtoročnou témou bolo“ Robiť ťažké veci!“ - veľmi aktuálna téma pre dnešných mladých. Naučili sme sa, že ak chceme niečo vo svojom živote zmeniť, musíme prekročiť hranicu svojho komfortu, vyjsť zo svojho pohodlia, prekonať strach a lenivosť, robiť to, čo sa od nás neočakáva a ísť do toho s niekým, lebo sami to nezvládneme. Musíme byť tiež trpezliví, lebo niektoré veci sa nám hneď nevyplatia, ale až neskôr prinesú ovocie. Chceme kráčať proti prúdu tohto sveta!
Nechýbalo i tradičné splavovanie Malého Dunaja spolu s pánom kaplánom Julkom Pomšárom či kúpanie na Čiernej vode, spoločná opekačka, rôzne skvelé aktivity( zamyslenie pod hviezdnou oblohou,...) taktiež nočná adorácia a mnoho skvelého programu. Po únavnom hodnotení sme si vždy zašportovali ( americký futbal, volejbal, futbal). V stredu sme medzi sebou privítali veľmi vzácneho hosťa otca biskupa Jozefa Haľka, ktorý slávil sv. omšu a potom nasledovala spoločná diskusia 
Ďakujeme strediskovej rade, ktorá pripravila program ale nezabúdame i na našu skvelú pani kuchárku, ktorá živila naše hladné brušká výborným jedlom, a tiež na každého, kto sa zúčastnil. Naozaj sme stmelili náš animátorský kolektív a sme pripravení robiť malé ťažké veci v našich životoch.