Myšlienka na týždeň:

"Radosť otvára srdce, smútok ho zamyká." (sv. František Saleský)

CHALANI

 Nenechám ťa bez pomoci, ani ťa neopustím. Len buď silný a veľmi udatný!  Neodchyľuj sa od neho ani napravo, ani naľavo, aby si múdro konal všetko, čo podnikneš. Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!“ Jozue 1,5.7-9

 

Prečo práve takéto stretnutia? Pretože práve mladí sú našou hybnou silou. Ak oni nebudú cítiť, že sú prijatí a milovaní, ako by potom mohli ďalej odovzdávať lásku a radosť?

Tieto stretká sú zamerané na vzťahy (vzťah chlapec - dievča, vzťah k sebe samému...) hľadanie svojho povolania, priateľstvo... Sú určené chlapcom  od 16 do 19rokov, ktorí majú v sebe nezodpovedané otázky alebo sa chcú dozvedieť niečo viac. Vedú ich animátori Stano a Mišo. Ak sa teda niečím trápiš alebo sa chceš len jednoducho s niekým porozprávať, dvere máš u nás vždy otvorené! :) 

Stretáme sa každý piatok od 16:45 do 17:45.

KONTAKT: Stanislav Jánoš , stenley95@gmail.com