Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Zelené stretko

Zelené stretko – stretávame sa raz v mesiaci, zvyčajne v posledný týždeň – vždy dole je napísané, kedy bude ďalšie stretko. Pôvodne sme sa stretávali v Domke, ale keďže väčšina pravidelných účastníkov je zo Sotinej, stretávame sa u Jánošových – sme však pripravení to podľa okolností zmeniť.

Naše stretko je otvorené pre všetkých, bez rozdielu veku, pre každého, kto pochopí a prijme naše ciele a samozrejme si nájde aj čas.

Pozývame Ťa prečítať si informácie na tejto našej stránke. Ak sa rozhodneš prísť medzi nás, budeš vítaný.

Prečo zelené?

Nie sme tí klasickí ochrancovia prírody, zvolili sme zelenú farbu, lebo zelená je farba  nádeje.  Máme nádej, že môžeme na našom Slovensku niečo urobiť pre väčšiu úctu k životu od počatia až po prirodzenú smrť. K tomu nás vyzývajú aj tieto osobnosti:

 

Blahoslavený Ján Pavol  II.: V tomto veľkom úsilí o novú kultúru života posilňuje nás a oživuje presvedčenie plné nádeje, že Evanjelium života, tak ako Božie kráľovstvo, rastie a vydáva hojné ovocie  Zaiste je veľká disproporcia medzi mocnými a početnými prostriedkami, akými sú vybavené sily, ktoré pracujú pre "kultúru smrti", a tými, ktorými disponujú obhajcovia "kultúry života a lásky". Vieme však, že môžeme dúfať v pomoc Boha, pre ktorého nie je nič nemožné. S týmto vnútorným presvedčením, poháňaný ustarostenosťou o osud každého človeka, opakujem dnes pred všetkými to, čo som povedal rodinám, ktoré si plnia svoju ťažkú úlohu uprostred hroziacich nebezpečenstiev: naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet. V rámci osobitných iniciatív, ako aj v každodennej modlitbe každé kresťanské spoločenstvo, každé hnutie a združenie, každá rodina a každý veriaci nech predkladajú vrúcne prosby Bohu, Stvoriteľovi a milovníkovi života./Encyklika Evanjelium života/

 

 Blahoslavená Matka Tereza: Mnoho ľudí sa veľmi zaujíma o deti v Indii a Afrike, kde ich veľa umiera na podvýživu, hlad atď. Ale milióny iných umierajú z vôle svojej vlastnej matky. A v tom je dnes najväčšia prekážka mieru: lebo ak je matka schopná a ochotná zabiť vlastné dieťa, čo bráni tomu, aby som zabil ja teba a ty mňa? Medzi tým nie je žiadny rozdiel. Potrat je hrozný hriech. Nielenže ním človek zabíja život, ale sám seba stavia pred Boha. Ľudia rozhodujú o tom, kto má žiť a kto má zomrieť. Ľudia chcú byť všemohúcim Bohom. Chcú vziať do svojich rúk Božiu moc. Ako keby chceli povedať: „Zaobídem sa bez Boha. Ja sám rozhodujem.“ Je to najdiabolskejšie, čo môže ľudská ruka vykonať. Preto platíme najhroznejšími pohromami, ktoré sa na svete dejú. Je to trest, je to výkrik tých nevinných detí, ktorý ustavične vystupuje pred Boha.

 

Bývalý“ potratár“  dr. Bernard Nathanson: „Ako vedec viem - neverím, viem - že ľudský život začína počatím. I keď formálne nie som veriaci,  verím z celého srdca v božskú existenciu, ktorá od nás vyžaduje, aby sme povedali  tomuto nekonečne smutnému a nevýslovne hanebnému zločinu proti ľudskosti konečné a neodvolateľné "stop". Problém potratov je teraz obluda nepredstaviteľnej veľkosti, takže už len pomyslenie na to, že by sme ju mohli zatlačiť späť do klietky po tom, čo sme ju vykŕmili tridsiatimi miliónmi ľudských životov, je absurdné. A predsa, je to naša úloha, herkulovsky sa o to usilujme!“

 

Martin Luther King: „Môžeš mať 38 rokov, ako sa to stalo mne. A jedného dňa stojí pred tebou úžasná príležitosť a volá ťa, aby si sa postavil za nejaký úžasný princíp, za nejakú úžasnú tému, za nejaký úžasný ideál. A ty to odmietneš urobiť, pretože sa bojíš. Odmietneš to urobiť, pretože chceš žiť dlhšie. Bojíš sa, že stratíš prácu, alebo sa bojíš, že budeš kritizovaný, alebo sa bojíš, že stratíš popularitu, alebo sa bojíš, že ťa niekto bodne alebo postrelí alebo hodí bombu na tvoj dom, takže odmietneš postaviť sa za.“
“No, môžeš ďalej žiť a žiť do 90, ale si tak mŕtvy vo veku 38 ako by si bol vo veku 90.“

„Zastavenie dýchania v tvojom živote je len oneskoreným oznámením skoršej smrti ducha. Zomrel si, keď si odmietol postaviť sa za správnu vec. Zomrel si, keď si odmietol postaviť sa za pravdu. Odmietol si postaviť sa za spravodlivosť. "

 

To sú myšlienky ľudí, ktoré nás vytŕhajú z letargie /letargia = apatia, bezcitnosť, chlad, neúčasť, nezáujem, otupenosť, ľahostajnosť /, a preto :

  1. Organizujeme stretnutie  1 x v mesiaci, v utorok v týždni, kedy je 25.-teho o 19,30. Modlíme sa na úmysel ochrany života od počatia až po prirodzenú smrť, taktiež aj za manželov, ktorým sa nedarí počať dieťa a pritom uvažujeme o tom, čo by sme mohli v tomto smere vykonať.
  2. Zapájame sa do duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa.
  3. Zúčastňujeme sa modlitieb pri nemocnici v Skalici každý piatok o 8.hod. v rámci aktivity 9 mesiacov za život :  http://www.9mesiacovzazivot.sk/
  4. Každý rok 1 deň okolo 25.marca rozdávame na námestí v Senici letáky a iné materiály ku Dňu počatého dieťaťa.
  5. V novembri rozširujeme „sviečku za nenarodené deti“ v našej a aj v okolitých farnostiach  za účelom medziiným aj podpory aktivít Fóra života, zameraných na ochranu života a rodiny.

                                             Manželia Beata a Jozef Jánošoví /janosovi@gmail.com

Aktuálna správa:

Po viacerých rokoch snaženia a modlitieb sa nám podarilo vďaka podpory nášho pána dekana a príspevkov od farníkov zo Senice , za ktoré všetkým vyslovujeme aj týmto spôsobom srdečné Pán Boh zaplať, zrealizovať pamätník nenarodeným deťom. Je v Senici na cintoríne vedľa hlavného kríža. V tomto roku  ešte plánujeme dať spraviť k nemu chodníček.

Pamätník nenarodeným je pietne miesto, ktoré by malo slúžiť najmä všetkým zraneným, ktorí vo svojom živote prežili spontánny či umelý potrat,  tu majú symbolický hrob deti, ktoré zomreli skôr ako sa mohli narodiť a nemajú miesto, kde by boli pochované. Takéto pamätníky sú už na mnohých cintorínoch na Slovensku a v zahraničí – sú pripomienkou, že aj nenarodené deti už boli ľuďmi, aj keď ešte neboli celkom vyvinuté.

Keď si  toto všetko prečítal a chcel by si sa v nejakom smere pripojiť, ale nechceš alebo nemáš čas chodiť na stretnutia, veľa urobíš aj tým, že sa zapojíš do tzv. duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa. Vyžaduje si to minimálne 1 desiatok ruženca denne a krátku modlitbu. Len tak málo a  výsledok je obrovský – jedno zachránené dieťa!  Keby si mal záujem, prihlás sa u nás – máme kartičky s modlitbou aj sľubom. Bližšie sa dozvieš na nižšie uvedenej stránke /odporúčané stránky/.

Odporúčané stránky:

http://leopoldov.fara.sk/index.php/o-farnosti/archiv-clankov/65-duchovna-adopcia-nenarodeneho-dietata  adopcia nenarodeného dieťaťa

http://zeman.blog.sme.sk/c/112197/Mozem-zit.html  pôsobivá pieseň, podľa skutočného príbehu

http://www.9mesiacovzazivot.sk/ - modlitby pri nemocniciach

http://www.zachranmezivoty.sk/uvodna_stranka/  -pomoc tehotným ženám http://www.alexisporadna.sk/ - poradňa a pomoc tehotným ženám v núdzi

http://www.forumzivota.sk/  - stránka Fóra života

http://www.nczisk.sk/Documents/publikacie/2016/zs1707.pdf  - zdravotnícka štatistika – potraty v SR 2016 /poznámka: umelých potratov na Slovensku v roku 2016 bolo 6494, teda cca 18 potratov denne, je teda stále oprávnené sa modliť/

Fórum

:-) :-( :-o :-D ;-) :-P 8-) :-* ;1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ;8 ;9
beata
29.01.2019 14:08:40
Najbližšie stretnutie bude u nás 25.2.2019
/tentokrát v pondelok/
po večernej sv.omši. Všetci záujemcovia sú
vítaní.
Strana: 1