Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

Animátorské stretko

Koná sa v sobotu raz za tri mesiace. Je určené pre animátorov a slúži na formáciu, rozvíjanie animátorských schopností a zručností, vzájomné spoznávanie sa a utužovanie vzťahov.

Začíname rannou sv. omšou, po ktorej sa spoločne presunieme do Domky a pokračujeme programom, ktorý je vždy originálny. Niekedy nás poctí svojou návštevou vzácny hosť a obohatí nás poučnou prednáškou, inokedy máme diskusiu o aktuálnych problémoch a plánujeme spolu podujatia na nadchádzajúce obdobie.

Samozrejme nemôže chýbať množstvo hier a aktivít, počas ktorých sa zabavíme, či aplikovanie novonadobudnutých poznatkov do reálneho života.